ขนาดสกรูต๊าป

ขนาดสกรูต๊าป

เครื่องกลึง CNC
เครื่องกลึง CNC

ตารางขนาดสกรูต๊าป

สกรูเกลียวปล่อยASA TYPE A
美國規格鐵板螺絲
規格
ขนาด
牙數
P (T)
外徑(D) 輾造徑(ง)
最大
(MAX)
最小
(มิน)
最大
(MAX)
最小
(มิน)
ไม่: 0 40 1.52 1.44 1.20 1.15
ไม่: 1 32 1.90 1.82 1.50 1.45
ไม่: 2 32 2.23 2.13 1.80 1.75
ไม่: 3 28 2.56 2.46 2.10 2.05
ไม่: 4 24 2.89 2.79 2.30 น 2.25
ไม่: 5 20 3.30 น 3.20 2.65 2.60
ไม่: 6 18 3.58 3.45 2.80 2.75
ไม่: 7 16 4.01 3.86 3.15 3.10
ไม่: 8 15 4.26 4.11 3.35 3.30 น
ไม่: 9 14 4.55 4.40 3.50 3.45
ไม่: 10 12 4.92 4.77 3.75 3.70
ไม่: 12 11 5.60 5.46 4.40 4.35
ไม่: 14 10 6.45 6.29 5.10 5.05
ไม่: 16 10 7.11 6.96 5.70 5.65
ไม่: 18 9 7.77 7.62 6.10 6.05
สกรูน๊อตASA TYPE AB (B)
美國規格鐵板螺絲
規格
ขนาด
牙數
P (T)
外徑(D) 輾造徑(ง)
最大
(MAX)
最小
(มิน)
最大
(MAX)
最小
(มิน)
ไม่: 0 46 1.52 1.44 1.25 1.20
ไม่: 1 42 1.90 1.82 1.60 1.55
ไม่: 2 32 2.23 2.13 1.80 1.75
ไม่: 3 28 2.56 2.46 2.10 2.05
ไม่: 4 24 2.89 2.79 2.30 น 2.25
ไม่: 5 20 3.30 น 3.20 2.60 2.55
ไม่: 6 20 3.53 3.42 2.85 2.80
ไม่: 7 19 3.91 3.78 3.20 3.15
ไม่: 8 18 4.21 4.08 3.40 3.35
ไม่: 10 16 4.80 4.64 3.85 3.80
ไม่: 12 14 5.46 5.30 น 4.40 4.35
 1/4 14 6.24 6.09 5.15 5.10
  5/16 12 8.00 7.82 6.75 6.70
 3/8 12 9.65 9.42 8.45 8.35
  7/16 10 11.17 10.94 9.75 9.70
 1/2 10 12.80 12.57 11.40 11.35
สกรูเกลียวปล่อยM/M TYPE A
米厘規格鐵板螺絲
規格
ขนาด
牙數
P (T)
外徑(D) 輾造徑(ง)
最大
(MAX)
最小
(มิน)
最大
(MAX)
最小
(มิน)
M2 32 2.10 2.00 1.75 1.70
M2.3 32 2.40 2.30 น 2.00 1.95
M2.6 28 2.70 2.60 2.20 2.15
M3 24 3.10 3.00 2.45 2.40
M3.5 18 3.65 3.50 2.85 2.80
M4 16 4.15 4.00 3.30 น 3.25
M4.5 14 4.65 4.50 3.60 3.55
M5 12 5.20 5.00 3.95 3.90
M6 10 6.20 6.00 4.80 4.75
M8 9 8.20 8.00 6.45 6.40
สกรูเกลียวปล่อยM/M TYPE AB(B)
米厘規格鐵板螺絲
規格
ขนาด
牙數
P (T)
外徑(D) 輾造徑(ง)
最大
(MAX)
最小
(มิน)
最大
(MAX)
最小
(มิน)
M2 40 2.0 1.90 1.70 1.65
M2.3 32 2.3 2.20 1.90 1.85
M2.6 28 2.6 2.50 2.15 2.10
M3 24 3.0 2.90 2.45 2.40
M3.5 20 3.5 3.40 2.85 2.80
M4 18 4.0 3.85 3.30 น 3.25
M4.5 16 4.5 4.35 3.60 3.55
M5 16 5.0 4.85 4.10 4.05
M6 14 6.0 5.85 5.05 5.00
M8 12 8.0 7.85 6.80 6.75

ข่าวประชาสัมพันธ์