คลาสความคลาดเคลื่อนของเธรดของอะแดปเตอร์เธรดภายใน

ชิ้นส่วนเครื่องจักร

คลาสความคลาดเคลื่อนของเธรดของอะแดปเตอร์เธรดภายใน

ชิ้นส่วนเครื่องจักร
ชิ้นส่วนเครื่องจักร

คลาสความทนทานต่อเกลียวของอะแด็ปเตอร์เกลียวใน

คลาสความทนทานต่อเกลียวของอะแด็ปเตอร์เกลียวใน
ครีบของสปริงระดับความทนทานต่อเกลียว
ระดับความทนทานต่อเกลียวของสปริงก่อนการเคลือบพื้นผิวใดๆคลาสความทนทานต่อเกลียวของอะแดปเตอร์เกลียวใน
ตามที่ประมวลผล6 ชม. หรือ 6g6H
การชุบด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 40426g หรือ 6e หรือ 6f6H
เคลือบเกล็ดสังกะสีตามมาตรฐาน ISO 106836g หรือ 6e หรือ 6f6H
การชุบกัลวาไนซ์แบบ จุ่มร้อนตามมาตรฐาน ISO 10684 เพื่อผสมกับน๊อตที่ขันเกลียวเข้ากับคลาสความทนทานต่อเกลียว:
-6H
-6AZ
-6AX6az
6g หรือ 6h
6g หรือ 6h6H
6AZ
6AX

ข่าวประชาสัมพันธ์