ขนาดสกรูต๊าป

เครื่องกลึง CNC

ขนาดสกรูต๊าป

เครื่องกลึง CNC
เครื่องกลึง CNC

ตารางขนาดสกรูต๊าป

สกรูเกลียวปล่อย ASA TYPE A

ขนาด

พี(ที)
(ด) (ง)
(สูงสุด) (นาที) (สูงสุด) (นาที)
ไม่: 0 40 1.52 1.44 1.20 1.15
ไม่: 1 32 1.90 1.82 1.50 1.45
ไม่: 2 32 2.23 2.13 1.80 1.75
ไม่: 3 28 2.56 2.46 2.10 2.05
ไม่: 4 24 2.89 2.79 2.30 น 2.25
ไม่: 5 20 3.30 น 3.20 2.65 2.60
ไม่: 6 18 3.58 3.45 2.80 2.75
ไม่: 7 16 4.01 3.86 3.15 3.10
ไม่: 8 15 4.26 4.11 3.35 3.30 น
ไม่: 9 14 4.55 4.40 3.50 3.45
ไม่: 10 12 4.92 4.77 3.75 3.70
ไม่: 12 11 5.60 5.46 4.40 4.35
ไม่: 14 10 6.45 6.29 5.10 5.05
ไม่: 16 10 7.11 6.96 5.70 5.65
ไม่: 18 9 7.77 7.62 6.10 6.05
สกรูเกลียวปล่อย ASA TYPE AB (B)

ขนาด

พี(ที)
(ด) (ง)
(สูงสุด) (นาที) (สูงสุด) (นาที)
ไม่: 0 46 1.52 1.44 1.25 1.20
ไม่: 1 42 1.90 1.82 1.60 1.55
ไม่: 2 32 2.23 2.13 1.80 1.75
ไม่: 3 28 2.56 2.46 2.10 2.05
ไม่: 4 24 2.89 2.79 2.30 น 2.25
ไม่: 5 20 3.30 น 3.20 2.60 2.55
ไม่: 6 20 3.53 3.42 2.85 2.80
ไม่: 7 19 3.91 3.78 3.20 3.15
ไม่: 8 18 4.21 4.08 3.40 3.35
ไม่: 10 16 4.80 4.64 3.85 3.80
ไม่: 12 14 5.46 5.30 น 4.40 4.35
 1/4 14 6.24 6.09 5.15 5.10
  5/16 12 8.00 7.82 6.75 6.70
 3/8 12 9.65 9.42 8.45 8.35
  7/16 10 11.17 10.94 9.75 9.70
 1/2 10 12.80 12.57 11.40 11.35
สกรูเกลียวปล่อย M/M ประเภท A

ขนาด

พี(ที)
(ด) (ง)
(สูงสุด) (นาที) (สูงสุด) (นาที)
M2 32 2.10 2.00 1.75 1.70
M2.3 32 2.40 2.30 น 2.00 1.95
M2.6 28 2.70 2.60 2.20 2.15
M3 24 3.10 3.00 2.45 2.40
M3.5 18 3.65 3.50 2.85 2.80
M4 16 4.15 4.00 3.30 น 3.25
M4.5 14 4.65 4.50 3.60 3.55
M5 12 5.20 5.00 3.95 3.90
M6 10 6.20 6.00 4.80 4.75
M8 9 8.20 8.00 6.45 6.40
สกรูเกลียวปล่อย M/M ประเภท AB(B)

ขนาด

พี(ที)
(ด) (ง)
(สูงสุด) (นาที) (สูงสุด) (นาที)
M2 40 2.0 1.90 1.70 1.65
M2.3 32 2.3 2.20 1.90 1.85
M2.6 28 2.6 2.50 2.15 2.10
M3 24 3.0 2.90 2.45 2.40
M3.5 20 3.5 3.40 2.85 2.80
M4 18 4.0 3.85 3.30 น 3.25
M4.5 16 4.5 4.35 3.60 3.55
M5 16 5.0 4.85 4.10 4.05
M6 14 6.0 5.85 5.05 5.00
M8 12 8.0 7.85 6.80 6.75

ข่าวประชาสัมพันธ์