คลาสความคลาดเคลื่อนของเธรดของอะแดปเตอร์เกลียวใน

คลาสความคลาดเคลื่อนของเธรดของอะแดปเตอร์เกลียวใน

ชิ้นส่วนเครื่องจักร
ชิ้นส่วนเครื่องจักร

คลาสความทนทานต่อเกลียวของอะแด็ปเตอร์เกลียวใน

คลาสความทนทานต่อเกลียวของอะแด็ปเตอร์เกลียวใน
ครีบของสปริงระดับความทนทานต่อเกลียว
ระดับความทนทานต่อเกลียวของสปริงก่อนการเคลือบพื้นผิวใดๆคลาสความทนทานต่อเกลียวของอะแดปเตอร์เกลียวใน
ตามที่ประมวลผล6 ชม. หรือ 6g6H
การชุบด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 40426g หรือ 6e หรือ 6f6H
เคลือบเกล็ดสังกะสีตามมาตรฐาน ISO 106836g หรือ 6e หรือ 6f6H
การชุบ
กัล
วา
ไนซ์แบบจุ่มร้อนตามมาตรฐาน ISO 10684 เพื่อจับคู่กับน๊อตที่ต๊าปเข้ากับคลาสความทนทานต่อเกลียว: -6H -6AZ -6AX6az
6g หรือ 6h
6g หรือ 6h6H
6AZ
6AX

ข่าวประชาสัมพันธ์